1
O En process är en samling relaterade aktiviteter som lägger till värde för en produkt eller tjänst som en kund skulle vara villig att betala för. En process uppnår specifika mål. Produkter konsumerar processer, som förbrukar aktiviteter som konsumerar resurser, såsom pengar, arbetskraft, material och maskin. De kan också kräva information, i form av specifikationer, instruktioner och scheman. "- George Miller, PROACTION

O En samling aktiviteter som tar en eller flera typer av inmatningar och skapar en produkt som är av värde för kunden. "- Hammer and Champy, i Reengineering Corporation

Typiska potentiella processförbättringsområden är:

O Hastighet

O Kostnad / Avkastning på placeringar / tillgångar

O kvalitet

O Flexibilitet

O Produkt Innovation / Förbättring

O Överensstämmelse / Säkerhet
read whole article