1
Akan tetapi di dalam pelaksanaan pada lapangan, tidak semua kontraktor kaca / aplikator mempunyai kapasitas & jam tumbas yang baik/cukup di bidang pemasangan curtain wall. Banyaknya jasa pemasangan facade curtain wall yang belakangan berikut banyak bermunculan, menjadi ujian tersendiri bagi owner pada memilih satu diantaranya.Secara kemampuan yang pas-pasan akan mem
read whole article