1
Upadłość konsumencka daje możliwość oddłużenia, to znaczy umorzenia niespłaconych zobowiązań. Uwzględniając konkluzja ogłoszenie upadłości, sąd emituje postanowienie ogłoszeniu upadłości. Aby ogłosić upadłość, osoba fizyczna musi stanowić dłużnikiem niepłacącym zobowiązań po terminie płatności, ile pierwotnego niewypłacalność nastąpiła w efekt wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności - okre read whole articleRelated Links

  1. Upadłość Konsumencka W Polsce. Art. 491 (12) Ustawy - Prawa Upadłościowego I Naprawczego
  2. Upadłość Konsumencka – Kto Jak i również Kiedy Może Ją Oznajmić?